آزمون های هماهنگ مسد

یکی از ابزارهای ارزیابی از عملکرد دانش آموزان ، استفاده از آزمون های چهارگزینه ای (مداد کاغذی) می باشد.مجموعه ی مسد در پایان هر ماه یک آزمون استاندارد و چهارگزینه ای را در سطح مدارس برگزار می نماید.

هدف از برگزاری این آزمون بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و ارائه ی اطلاعات مناسب به اولیاء و معلمین می باشد. طراحی سوالات آزمون در دپارتمان های آموزشی انجام می شود.

  • دفتر ایران :

  • پاسداران ، خیابان گل نبی ، شماره 38

  • 982122858301+

  • دفتر کانادا :

  • +1 (416) 661 4446

  • دفتر ایران :

  • پاسداران ، خیابان گل نبی ، شماره 38

  • 982122858301+

  • دفتر کانادا :

  • +1 (416) 661 4446