برای ورود به سایت مدارس کلیک نمایید.

مبینا

دبستان دخترانه

سهراب سپهری

دبستان پسرانه ایران
مدرسه فارسی کانادا

دکتر حسابی

دبستان
دبیرستان ( دوره اول )
دبیرستان ( دوره دوم )

آلفا - کانادا

دبیرستان آلفا کانادا
  • دفتر ایران :

  • پاسداران ، خیابان گل نبی ، شماره 38

  • +98 (21) 22858301

  • دفتر کانادا :

  • +1 (416) 661 4446

  • دفتر ایران :

  • پاسداران ، خیابان گل نبی ، شماره 38

  • 982122858301+

  • دفتر کانادا :

  • +1 (416) 661 4446